Futbalista roka 2020

Eventy 2021
Klient: SFZ / Slovenský futbalový zväz

Galavečer spojený s vyhlásením ankety Futbalista roka 2020, odvysielaný v priamom televíznom prenose, bol oslavou slovenského futbalu a našich futbalových hviezd, ktoré nás reprezentujú doma aj v zahraničí. Pripomenuli sme si  nielen naše najvýznamnejšie osobnosti, ale aj dôležité udalosti a historické míľniky slovenského futbalu. Počas galavečera sa ocenili futbalistové osobnosti v  7. kategóriách a do Siene slávy slovenského futbalu vstúpilo 10 futbalových velikánov.