Lyreco VLP Awards 2020

Eventy 2021
Klient: Lyreco

Výročné slávnostné oceňovanie Lyreco VLP Awards bolo 90 minútovou interaktívnou jazdou všetkých zamestnancov Lyreco CASH v online priestore. Dynamická dramaturgia, presuny moderátorov a zástupcov spoločnosti v rôznych priestoroch, mnoho restrospektívnych príspevkov, míľníkov. Zapojenie všetkých zamestnancov prostredníctvom platformy workplace, neuveriteľné množstvo príspevkov live. Lyreco CE oslávilo 15 rokov a my sme mali tú česť zrealizovať už 6. ročník tohto podujatia.