SZĽH Premotivovaní rodičia

TV produkcia 2019
Klient: SZLH

Silný tlak rodičov vyvíjaný na deti stvárňujú známi herci a hokejisti v televíznom spote pre klienta SZĽH

Spolupráca

RÉŽIA: Peter Ehrenberger
KAMERA: Martin Chlpík
AGENTÚRA: WIKTOR LEO BURNETT