Cena Nadácie Orange

Eventy 2016
Klient: Cena Nadácie Orange

Slávnostný galavečer odovzdávania Ceny Nadácie Orange sa tento rok uskutočnil v priestoroch Starej Tržnice v Bratislave. Nadácia Orange týmto ocenením už po siedmykrát vyslovila uznanie a úctu mimovládnym organizáciám v treťom sektore za líderstvo, odvahu a spoločenský prínos.