LIDL Dobrý rok

TV produkcia 2021
Klient: LIDL

Tento rok bol skúškou pre nás všetkých. Napriek tomu sme aj vďaka vám spoločne vyčistili ešte viac riek a priehrad, vysadii v Tatrách ešte viac stromov, pomohli tým, ktorí to najviac potrebujú a otvorili až 10 nových ihrísk Žihadielok.

Spolupráca

RÉŽIA: Gregor Valentovič
DoP: Oliver Záhlava