Lyreco CASH 10

Eventy 2016
Klient: Lyreco

Veľtrh spoločnosti v novootvorenej výrobnej hale bol sprevádzaný slávnostným galaprogramom pri príležitostí 10. výročia pôsobenia spoločnosti na slovenskom trhu.