Poštová banka

Eventy 2016
Klient: Poštová banka

Výročná Retailová konferencia pre zamestnancov skupiny Poštovej Banky tento rok prebiehala 2 dni v priestoroch Národného Tenisového centra.

Slávnostným zavŕšením dvojdňovej konferencie bol galavečer spojený s odovzdávaním cien najlepším zamestnancom.