SPP

Eventy 2016
Klient: SPP

Tradičné stretnutie predstaviteľov SPP s významnými zákazníkmi sa tento rok nieslo v duchu auto-moto. Pestrý teambuildingový program s tématickým galavečerom prebiehal v krásnom prostredí hotela Salamander v Hodruši–Hámroch.